STUDENTPARLAMENTET

Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organet vi har ved institusjonen. Det er lovfestet at hver utdanningsinstitusjon skal ha et demokratisk valgt studentorgan, som skal ta beslutninger og vedta politikk på vegne av studentene. Vi skal høres i alle saker som angår studentene og fremme relevante resolusjoner.

Studentparlamentet samles én gang i måneden fast og består totalt av 31 representanter, hvorav 24 velges under studentvalget. De resterende 7 er fakultetsrepresentanter valgt via allmøter på fakultetene.

Studentsenteret

KANDIDATENE